thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 807 ĐO-T
    Nhan đề: Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông /

DDC 807
Tác giả CN Đỗ Ngọc Thống
Nhan đề Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
Từ khóa Ngữ văn
Từ khóa Phương pháp giảng dạy
Từ khóa Trung học phổ thông
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000271-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00122203
0021
00433B166A8-5C45-4327-B764-EE5FD118043D
005202011261505
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045466070|c75000 VNĐ
039|a20201126150556|bquyenntl|y20201126103121|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a807|bĐO-T
100 |aĐỗ Ngọc Thống
245 |aDạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / |cĐỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a227tr. : |bảnh, bảng ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
653 |aNgữ văn
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTrung học phổ thông
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000271-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000271thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000271 Kho Sách giáo trình 807 ĐO-T Sách giáo trình 1
2 101000272 Kho Sách giáo trình 807 ĐO-T Sách giáo trình 2
3 101000273 Kho Sách giáo trình 807 ĐO-T Sách giáo trình 3