thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.8 NG-V
    Nhan đề: Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí tiểu học /

DDC 372.8
Tác giả CN Nghiêm Đình Vỳ
Nhan đề Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí tiểu học / Nghiêm Đình Vỳ, Lê Thông (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Thuỷ...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 231tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học
Từ khóa Phương pháp giảng dạy
Từ khóa Địa lí
Từ khóa Lịch sử
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000287-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00122207
0021
004FBCA7BD1-2DE7-4492-ABE2-5263DDF97498
005202011261501
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045441619|c75000 VNĐ
039|a20201126150143|bquyenntl|y20201126105905|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bNG-V
100 |aNghiêm Đình Vỳ
245 |aDạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí tiểu học / |cNghiêm Đình Vỳ, Lê Thông (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Thuỷ...
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a231tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aĐịa lí
653 |aLịch sử
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000287-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000289thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000287 Kho Sách giáo trình 372.8 NG-V Sách giáo trình 1
2 101000288 Kho Sách giáo trình 372.8 NG-V Sách giáo trình 2
3 101000289 Kho Sách giáo trình 372.8 NG-V Sách giáo trình 3