thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.3 MA-T
    Nhan đề: Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu học /

DDC 372.3
Tác giả CN Mai Sỹ Tuấn
Nhan đề Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 124tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Cung cấp một số vấn đề lý luận về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp và hướng dẫn dạy học các chủ điểm nhằm phát triển năng lực khoa học của học sinh. Giới thiệu những vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
Từ khóa Phương pháp giảng dạy
Từ khóa Khoa học
Từ khóa Tiểu học
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000760-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00122526
0021
004B5EB29BF-904C-4615-8E81-79EE36A6C46C
005202012081109
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045441541|c60000 VNĐ
039|a20201208110945|bquyenntl|c20201208110905|dquyenntl|y20201208091918|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bMA-T
100 |aMai Sỹ Tuấn
245 |aDạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu học / |cMai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a124tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aCung cấp một số vấn đề lý luận về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp và hướng dẫn dạy học các chủ điểm nhằm phát triển năng lực khoa học của học sinh. Giới thiệu những vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aKhoa học
653 |aTiểu học
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000760-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000762thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000762 Kho Sách giáo trình 372.3 MA-T Sách giáo trình 3
2 101000761 Kho Sách giáo trình 372.3 MA-T Sách giáo trình 2
3 101000760 Kho Sách giáo trình 372.3 MA-T Sách giáo trình 1