thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.8 DU-A
    Nhan đề: 999 bài dân ca ba miền /

DDC 398.8
Tác giả CN Dương An
Nhan đề 999 bài dân ca ba miền / Dương An (sưu tầm, biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 248tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu 999 bài dân ca đặc sắc ba miền Nam - Trung - Bắc
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000016-8
00000754aam a22002538a 4500
00121753
0022
004A1F5BE52-BF31-466A-B58D-E0915FD8ED87
005202011170908
008121001s2018 ||||||viesd
0091 0
020 |c80000 VNĐ
039|a20201117090814|bquyenntl|c20201113101935|dhaitt|y20201112143406|zphuongttk
0410 |avie
044|avm
08214|a398.8|bDU-A
1001 |aDương An
24510|a999 bài dân ca ba miền / |cDương An (sưu tầm, biên soạn)
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a248tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu 999 bài dân ca đặc sắc ba miền Nam - Trung - Bắc
650 7|aVăn học dân gian
651 7|aViệt Nam
655 7|aDân ca
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000016-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/999 bài dân ca 3 miềnthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000016 Kho Sách tham khảo 398.8 DU-A Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000017 Kho Sách tham khảo 398.8 DU-A Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000018 Kho Sách tham khảo 398.8 DU-A Sách tham khảo tiếng Việt 3