thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.8 DU-A
    Nhan đề: 999 bài đồng dao ba miền /

DDC 398.8
Tác giả CN Dương An (Sưu tầm, biên soạn)
Nhan đề 999 bài đồng dao ba miền / Dương An (Sưu tầm, biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 220tr. : tranh vẽ ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu 999 bài đồng dao đặc sắc ba miền Nam - Trung - Bắc
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Đồng dao
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000365-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00121885
0022
004B59BA288-4C39-4BAF-9B26-5C8B35A9A2A4
005202011190819
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046495611|c72000 VNĐ
039|a20201119081937|bquyenntl|y20201117161950|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.8|bDU-A
100 |aDương An (Sưu tầm, biên soạn)
245 |a999 bài đồng dao ba miền / |cDương An (Sưu tầm, biên soạn)
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a220tr. : |btranh vẽ ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu 999 bài đồng dao đặc sắc ba miền Nam - Trung - Bắc
653 |aVăn học dân gian
653 |aĐồng dao
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000365-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/999 bài đồng daothumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000365 Kho Sách tham khảo 398.8 DU-A Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000366 Kho Sách tham khảo 398.8 DU-A Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000367 Kho Sách tham khảo 398.8 DU-A Sách tham khảo tiếng Việt 3