thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.8 TO-H
    Nhan đề: Ba truyện thơ dân gian Thái: Truyện nàng Hai, Chàng Xông Ca nàng Xi Cay, Cái Đăm cái Đón /

DDC 398.8
Tác giả CN Tòng Văn Hân
Nhan đề Ba truyện thơ dân gian Thái: Truyện nàng Hai, Chàng Xông Ca nàng Xi Cay, Cái Đăm cái Đón / Tòng Văn Hân
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 462tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa Dân tộc Thái
Từ khóa Truyện thơ
Từ khóa Văn học dân gian
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002259
00000000nam#a2200000ui#4500
00122919
0022
004C271EC19-7C55-44E1-B656-4AB032B74CD6
005202012290814
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049693557
039|a20201229081414|bquyenntl|y20201225134549|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.8|bTO-H
100 |aTòng Văn Hân
245 |aBa truyện thơ dân gian Thái: Truyện nàng Hai, Chàng Xông Ca nàng Xi Cay, Cái Đăm cái Đón / |cTòng Văn Hân
260 |aH. : |bVăn học, |c2018
300 |a462tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aDân tộc Thái
653 |aTruyện thơ
653 |aVăn học dân gian
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002259
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002259thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002259 Kho Sách tham khảo 398.8 TO-H Sách tham khảo tiếng Việt 1