thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.8 LE-Q
    Nhan đề: "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận :

DDC 398.8
Tác giả CN Lê Thuý Quỳnh
Nhan đề "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thuý Quỳnh
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý 447tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Từ khóa Dân tộc Thái
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Trường ca
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002636
00000000nam#a2200000ui#4500
00123295
0022
004EBB837C6-C542-4E55-B0CF-9B41CFDA628B
005202101061445
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045395899
039|a20210106144551|bquyenntl|y20210105103536|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.8|bLE-Q
100 |aLê Thuý Quỳnh
245 |a"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : |bGiới thiệu / |cLê Thuý Quỳnh
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2017
300 |a447tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aVài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
653 |aDân tộc Thái
653 |aVăn học dân gian
653 |aTrường ca
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002636
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002636thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002636 Kho Sách tham khảo 398.8 LE-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1