thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.4 ĐA-T
    Nhan đề: Cơ sở năng lượng mới và tái tạo /

DDC 621.4
Tác giả CN Đặng Đình Thống
Nhan đề Cơ sở năng lượng mới và tái tạo / Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 238tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Phụ chú Sách kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt Trình bày về nguồn năng lượng mặt trời, các tính chất nhiệt, công nghệ ứng dụng, công nghệ thu nhiệt bằng phương pháp hội tụ và ứng dụng. Các nguyên lí hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời. Khái niệm cơ bản về thủy khí động lực học ứng dụng, thủy điện nhỏ và ứng dụng, năng lượng gió và ứng dụng cùng với các nguồn năng lượng tái tạo khác
Từ khóa Ứng dụng
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Năng lượng mặt trời
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101000872-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00127704
0021
004C73F06BD-1E62-4476-8410-B31B41E090BE
005202103231514
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c47000 VNĐ
039|a20210323151435|bquyenntl|y20210323105534|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.4|bĐA-T
100 |aĐặng Đình Thống
245 |aCơ sở năng lượng mới và tái tạo / |cĐặng Đình Thống, Lê Danh Liên
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a238tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27cm.
500 |aSách kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Bách khoa Hà Nội
520 |aTrình bày về nguồn năng lượng mặt trời, các tính chất nhiệt, công nghệ ứng dụng, công nghệ thu nhiệt bằng phương pháp hội tụ và ứng dụng. Các nguyên lí hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời. Khái niệm cơ bản về thủy khí động lực học ứng dụng, thủy điện nhỏ và ứng dụng, năng lượng gió và ứng dụng cùng với các nguồn năng lượng tái tạo khác
653 |aỨng dụng
653 |aGiáo trình
653 |aNăng lượng mặt trời
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101000872-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000876thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000872 Kho Sách giáo trình 621.4 ĐA-T Sách giáo trình 1
2 101000873 Kho Sách giáo trình 621.4 ĐA-T Sách giáo trình 2
3 101000874 Kho Sách giáo trình 621.4 ĐA-T Sách giáo trình 3
4 101000875 Kho Sách giáo trình 621.4 ĐA-T Sách giáo trình 4
5 101000876 Kho Sách giáo trình 621.4 ĐA-T Sách giáo trình 5