thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 HO-A
    Nhan đề: Điều khiển máy điện ứng dụng tính toán mềm /

DDC 621.3
Tác giả CN Hồ Phạm Huy Ánh
Nhan đề Điều khiển máy điện ứng dụng tính toán mềm / Hồ Phạm Huy Ánh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 388tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Giới thiệu tổng quát các phương pháp mô hình hoá và mô phỏng động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB). Trình bày cách mô phỏng các ứng dụng tính toán mềm trên Matlab/ Simulink. Ứng dụng mạng nơ-rôn để ước lượng thông số ĐCKĐB. Tìm hiểu về kỹ thuật điều khiển ĐCKĐB phối hợp điều khiển PI và điều khiển mờ (hybrid) fuzzy-PI. Khảo sát cách ước lượng vận tốc rotor ĐCKĐB dùng bộ lọc Kalman mở rộng được tối ưu bằng thuật toán di truyền. Cách thiết kế tối ưu các bộ biến tần PWM dùng truyền động ĐCKĐB bằng các phương pháp tính toán mềm như thuật toán di truyền GA, thuật toán bầy đàn PSO...
Thuật ngữ chủ đề Máy điện
Từ khóa Ứng dụng
Từ khóa Điều khiển
Từ khóa Tính toán mềm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001259-68
00000000nam#a2200000ui#4500
00131371
0021
004D0EA10EC-4D6B-424F-9ED9-C55FC12BC754
005202211021415
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786047323869|c40000 VNĐ
039|a20221102141515|bhoangnh|y20221027085922|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.3|bHO-A
100 |aHồ Phạm Huy Ánh
245 |aĐiều khiển máy điện ứng dụng tính toán mềm / |cHồ Phạm Huy Ánh
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a388tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aGiới thiệu tổng quát các phương pháp mô hình hoá và mô phỏng động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB). Trình bày cách mô phỏng các ứng dụng tính toán mềm trên Matlab/ Simulink. Ứng dụng mạng nơ-rôn để ước lượng thông số ĐCKĐB. Tìm hiểu về kỹ thuật điều khiển ĐCKĐB phối hợp điều khiển PI và điều khiển mờ (hybrid) fuzzy-PI. Khảo sát cách ước lượng vận tốc rotor ĐCKĐB dùng bộ lọc Kalman mở rộng được tối ưu bằng thuật toán di truyền. Cách thiết kế tối ưu các bộ biến tần PWM dùng truyền động ĐCKĐB bằng các phương pháp tính toán mềm như thuật toán di truyền GA, thuật toán bầy đàn PSO...
650 |aMáy điện
653 |aỨng dụng
653 |aĐiều khiển
653 |aTính toán mềm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001259-68
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001268thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001259 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 1
2 101001260 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 2
3 101001261 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 3
4 101001262 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 4
5 101001263 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 5
6 101001264 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 6
7 101001265 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 7
8 101001266 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 8
9 101001267 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 9
10 101001268 Kho Sách giáo trình 621.3 HO-A Sách giáo trình 10