thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 681 ĐA-N
    Nhan đề: Công nghệ in 3D :

DDC 681
Tác giả CN Đặng Văn Nghìn
Nhan đề Công nghệ in 3D : Lý thuyết - ứng dụng - thực hành / Đặng Văn Nghìn, Bùi Trọng Hiếu, Huỳnh Hữu Nghị
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 231tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về công nghệ in 3D. Trình bày các công nghệ in 3D. Máy in 3D mã nguồn mở. Hướng dẫn chuẩn bị mô hình in 3D. Cách tạo file G-codes cho máy in 3D. Hướng dẫn vận hành máy và quá trình hậu xử lý
Từ khóa Lý thuyết
Từ khóa Công nghệ 3D
Từ khóa In
Từ khóa Ứng dụng
Từ khóa Thực hành
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002071-80
00000000nam#a2200000ui#4500
00131467
0021
00481550FC2-DB37-4BF0-8898-EF983B575BF7
005202211031459
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047376506|c40000 VNĐ
039|a20221103145943|bquyenntl|y20221101102553|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a681|bĐA-N
100 |aĐặng Văn Nghìn
245 |aCông nghệ in 3D : |bLý thuyết - ứng dụng - thực hành / |cĐặng Văn Nghìn, Bùi Trọng Hiếu, Huỳnh Hữu Nghị
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a231tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
520 |aGiới thiệu tổng quan về công nghệ in 3D. Trình bày các công nghệ in 3D. Máy in 3D mã nguồn mở. Hướng dẫn chuẩn bị mô hình in 3D. Cách tạo file G-codes cho máy in 3D. Hướng dẫn vận hành máy và quá trình hậu xử lý
653 |aLý thuyết
653 |aCông nghệ 3D
653 |aIn
653|aỨng dụng
653|aThực hành
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002071-80
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002080thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002071 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 1
2 101002072 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 2
3 101002073 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 3
4 101002074 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 4
5 101002075 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 5
6 101002076 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 6
7 101002077 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 7
8 101002078 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 8
9 101002079 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 9
10 101002080 Kho Sách giáo trình 681 ĐA-N Sách giáo trình 10