thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 664 PH-N
    Nhan đề: Nghiên cứu chế biến trà túi lọc từ sả, chanh, lá dứa và cỏ ngọt :

DDC 664
Tác giả CN Phùng Thị Tuyết Ngân
Nhan đề Nghiên cứu chế biến trà túi lọc từ sả, chanh, lá dứa và cỏ ngọt : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm / Phùng Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Châu Đoan ; CBHD: Nguyễn Thành Nhân
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2019
Mô tả vật lý 49tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Từ khóa Nghiên cứu
Từ khóa Chế biến
Từ khóa Nước giải khát
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000095
00000000nam#a2200000ui#4500
00127885
0024
00434C09046-627E-48A3-830A-0BC25D6EF4D3
005202104141451
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210414145149|bquyenntl|y20210413092543|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a664|bPH-N
100 |aPhùng Thị Tuyết Ngân
245 |aNghiên cứu chế biến trà túi lọc từ sả, chanh, lá dứa và cỏ ngọt : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm / |cPhùng Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Châu Đoan ; CBHD: Nguyễn Thành Nhân
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2019
300 |a49tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.|e1 CD-ROM
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
653 |aNghiên cứu
653 |aChế biến
653 |aNước giải khát
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000095
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/khoaluan/103000095thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000095 Kho Luận Án – Luận Văn 664 PH-N Khóa Luận 1