thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 641.4 NG-P
    Nhan đề: Tài liệu giảng dạy Bảo quản và chế biến rau quả :

DDC 641.4
Tác giả CN Nguyễn Vân Ngọc Phượng
Nhan đề Tài liệu giảng dạy Bảo quản và chế biến rau quả : Dùng cho sinh viên đại học / Nguyễn Vân Ngọc Phượng
Thông tin xuất bản Tiền Giang, 2021
Mô tả vật lý 130tr. : Minh họa ; cm.
Từ khóa Chế biến
Từ khóa Bảo quản
Từ khóa Rau quả
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130273
0021
004F4A462BE-FE65-4356-964B-BE5FF4150600
005202203230934
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220323093425|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a641.4|bNG-P
100 |aNguyễn Vân Ngọc Phượng
245 |aTài liệu giảng dạy Bảo quản và chế biến rau quả : |bDùng cho sinh viên đại học / |cNguyễn Vân Ngọc Phượng
260 |aTiền Giang, |c2021
300 |a130tr. : |bMinh họa ; |ccm.
653 |aChế biến
653 |aBảo quản
653 |aRau quả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/baoquan&chebienrauquathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào