thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345 TR-V
    Nhan đề: Luật hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển /

DDC 345
Tác giả CN Trịnh Tiến Việt
Nhan đề Luật hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển / Trịnh Tiến Việt
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 448tr. ; 21cm.
Từ khóa Sách chuyên khảo
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật hình sự
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(4): 101002733-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00134218
0021
004E42424E3-75DE-4EE8-937A-844C00743B08
005202401251030
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049915482
039|a20240125103041|bhoangnh|y20240125081836|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a345|bTR-V
100 |aTrịnh Tiến Việt
245 |aLuật hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển / |cTrịnh Tiến Việt
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a448tr. ; |c21cm.
653 |aSách chuyên khảo
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hình sự
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(4): 101002733-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002736thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002733 Kho Sách giáo trình 345 TR-V Sách giáo trình 1
2 101002735 Kho Sách giáo trình 345 TR-V Sách giáo trình 3
3 101002736 Kho Sách giáo trình 345 TR-V Sách giáo trình 4
4 101002734 Kho Sách giáo trình 345 TR-V Sách giáo trình 2