thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 333.7 NG-G
    Nhan đề: Hỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả /

DDC 333.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Trà Giang
Nhan đề Hỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả / Nguyễn Thị Trà Giang (c.b.)
Thông tin xuất bản H. : Công Thương, 2018
Mô tả vật lý 203tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
Tóm tắt Nêu những quy định chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, chiếu sáng công cộng...,dự án đầu tư, cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước…
Từ khóa Hỏi đáp
Từ khóa Sử dụng năng lượng
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000577-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00122278
0021
00419C28171-6C3F-4877-8F00-B5698C75877B
005202011300828
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049313769
039|a20201130082841|bquyenntl|y20201127150150|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a333.7|bNG-G
100 |aNguyễn Thị Trà Giang
245 |aHỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả / |cNguyễn Thị Trà Giang (c.b.)
260 |aH. : |bCông Thương, |c2018
300 |a203tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công Thương
520 |aNêu những quy định chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, chiếu sáng công cộng...,dự án đầu tư, cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước…
653 |aHỏi đáp
653 |aSử dụng năng lượng
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000577-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000577thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000577 Kho Sách giáo trình 333.7 NG-G Sách giáo trình 1
2 101000578 Kho Sách giáo trình 333.7 NG-G Sách giáo trình 2
3 101000579 Kho Sách giáo trình 333.7 NG-G Sách giáo trình 3