thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345 Hoi
    Nhan đề: Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng /

DDC 345
Tác giả CN Đinh Văn Minh
Nhan đề Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Nguyễn Văn Tuấn, ...
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 179tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Thanh tra chính phủ
Từ khóa Hỏi đáp
Từ khóa Tham nhũng
Từ khóa Pháp luật
Tác giả(bs) CN Trần Văn Long
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002182
00000000nam#a2200000ui#4500
00132046
0021
00455A7D867-35A0-4B12-8AAB-645D16EC034D
005202309120934
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048123444|c23.000VNĐ
039|a20230912093430|bquyenntl|y20230911145854|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a345|bHoi
100 |aĐinh Văn Minh
245 |aHỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng / |cĐinh Văn Minh, Trần Văn Long, Nguyễn Văn Tuấn, ...
260 |aH. : |bTư pháp, |c2021
300 |a179tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Thanh tra chính phủ
653 |aHỏi đáp
653 |aTham nhũng
653 |aPháp luật
700 |aTrần Văn Long|eBiên soạn
700 |aNguyễn Văn Tuấn|eBiên soạn
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002182
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002182thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002182 Kho Sách giáo trình 345 Hoi Sách giáo trình 1