thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 PH-T
    Nhan đề: 86 năm - Thơ tuyển và những lời bình /

DDC 895.922
Tác giả CN Phạm Phú Thang
Nhan đề 86 năm - Thơ tuyển và những lời bình / Phạm Phú Thang
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 327tr. ; 21cm.
Từ khóa Thơ
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002467
00000000nam#a2200000ui#4500
00123127
0022
00493A3FF0B-2516-43B9-A0FB-4CFB3777B92F
005202101041453
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049950100
039|a20210104145322|bquyenntl|y20201230083733|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bPH-T
100 |aPhạm Phú Thang
245 |a86 năm - Thơ tuyển và những lời bình / |cPhạm Phú Thang
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a327tr. ; |c21cm.
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002467
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002467thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002467 Kho Sách tham khảo 895.922 PH-T Sách tham khảo tiếng Việt 1