thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346 TR-Đ
    Nhan đề: 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng :

DDC 346
Tác giả CN Trương Thanh Đức
Nhan đề 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng : Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự (hiện hành) / Trương Thanh Đức
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 607tr. : bảng ; 21cm.
Tóm tắt Những thông tin cơ bản về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng theo qui định của Bộ luật Dân sự hiện hành như: Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm, các biện pháp bảo đảm, điều kiện bảo đảm, hợp đồng bảo đảm, thủ tục và hiệu lực bảo đảm, xử lí tài sản bảo đảm
Từ khóa Hợp đồng dân sự
Từ khóa Bộ luật Dân sự
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000917-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00129119
0021
0048862667E-0064-4465-8A57-5EA580088EB3
005202112130855
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045767924|c177000 VNĐ
039|a20211213085524|bquyenntl|y20211210100700|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bTR-Đ
100 |aTrương Thanh Đức
245 |a9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng : |bQuy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự (hiện hành) / |cTrương Thanh Đức
250 |aTái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a607tr. : |bbảng ; |c21cm.
520 |aNhững thông tin cơ bản về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng theo qui định của Bộ luật Dân sự hiện hành như: Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm, các biện pháp bảo đảm, điều kiện bảo đảm, hợp đồng bảo đảm, thủ tục và hiệu lực bảo đảm, xử lí tài sản bảo đảm
653 |aHợp đồng dân sự
653 |aBộ luật Dân sự
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000917-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000919thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000917 Kho Sách giáo trình 346 TR-Đ Sách giáo trình 1
2 101000918 Kho Sách giáo trình 346 TR-Đ Sách giáo trình 2
3 101000919 Kho Sách giáo trình 346 TR-Đ Sách giáo trình 3