thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 ĐA-P
    Nhan đề: 5 đường mòn Hồ Chí Minh /

DDC 959.7
Tác giả CN Đặng Phong
Nhan đề 5 đường mòn Hồ Chí Minh / Đặng Phong
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 332tr. ; cm.
Từ khóa Kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Đường Hồ Chí Minh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138460
0022
00442DE0DC3-0270-4A01-BE66-BC63C2ABAE7E
005202405301436
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20240530143642|bquyenntl|y20240528100637|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bĐA-P
100 |aĐặng Phong
245 |a5 đường mòn Hồ Chí Minh / |cĐặng Phong
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2020
300 |a332tr. ; |ccm.
653 |aKháng chiến chống Mỹ
653 |aViệt Nam
653 |aĐường Hồ Chí Minh
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/5 đường mòn hồ chí minh_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào