thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 633.1 LE-L
    Nhan đề: Khảo sát mười giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten :

DDC 633.1
Tác giả CN Lê Thị Kim Loan
Nhan đề Khảo sát mười giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Kim Loan (ch.b.), Nguyễn Minh Thuỷ
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 320tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Tổng quan về lúa và các chỉ tiêu năng lượng sản xuất, chất lượng; cung cấp cơ sở khoa học và thông tin hữu ích vào việc ứng dụng trong thực tiễn quy trình sản xuất bánh mì không gluten có giá trị dinh dưỡng và được người tiêu dùng đánh giá tốt
Từ khóa Bánh mì
Từ khóa Giống lúa
Từ khóa Nguyên liệu
Từ khóa Chế biến
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002126-35
00000000nam#a2200000ui#4500
00131494
0021
0049B96BC10-94D9-485C-9774-1FC94824B164
005202212221436
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-72-5585-6|c98000 VNĐ
039|a20221222143628|bhoangnh|y20221222141853|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a633.1|bLE-L
100 |aLê Thị Kim Loan
245 |aKhảo sát mười giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten : |bSách chuyên khảo / |cB.s.: Lê Thị Kim Loan (ch.b.), Nguyễn Minh Thuỷ
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2022
300 |a320tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTổng quan về lúa và các chỉ tiêu năng lượng sản xuất, chất lượng; cung cấp cơ sở khoa học và thông tin hữu ích vào việc ứng dụng trong thực tiễn quy trình sản xuất bánh mì không gluten có giá trị dinh dưỡng và được người tiêu dùng đánh giá tốt
653 |aBánh mì
653 |aGiống lúa
653 |aNguyên liệu
653|aChế biến
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002126-35
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002135thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002126 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 1
2 101002127 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 2
3 101002128 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 3
4 101002129 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 4
5 101002130 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 5
6 101002131 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 6
7 101002132 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 7
8 101002133 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 8
9 101002134 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 9
10 101002135 Kho Sách giáo trình 633.1 LE-L Sách giáo trình 10