thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 B105H
    Nhan đề: Bản hùng ca giữ biển /

DDC 895.922
Nhan đề Bản hùng ca giữ biển / Ma Văn Kháng, Trần Đăng Khoa, Lương Sĩ Cầm...
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 218tr. ; 21cm
Tùng thư Tổ quốc nơi đầu sóng
Tóm tắt Giới thiệu tuyển tập những bài viết về biển đảo quê hương
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG-Văn học hiện đại
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG-Việt Nam
Tác giả(bs) CN Ma Văn Kháng
Tác giả(bs) CN Trần Đăng Khoa
Tác giả(bs) CN An Bình Minh
Tác giả(bs) CN Lê Hoài Lương
Tác giả(bs) CN Lương Sĩ Cầm
00000952aam a22003018a 4500
00121747
0022
004D294C4C0-DAC2-4AB8-9CBB-0EBDA60DFD5F
005202011131017
008160801s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786046974208|c55000 VNĐ
039|a20201113101739|bhaitt|y20201112094903|zphuongttk
0410 |avie
044|avm
08204|223|a895.922|bB105H
24500|aBản hùng ca giữ biển / |cMa Văn Kháng, Trần Đăng Khoa, Lương Sĩ Cầm...
260 |aH. : |bVăn học, |c2016
300 |a218tr. ; |c21cm
4900 |aTổ quốc nơi đầu sóng
520 |aGiới thiệu tuyển tập những bài viết về biển đảo quê hương
650 7|2Bộ TK TVQG|aVăn học hiện đại
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
655 7|2Bộ TK TVQG|aBài viết
7001 |aMa Văn Kháng
7001 |aTrần Đăng Khoa
7001 |aAn Bình Minh
7001 |aLê Hoài Lương
7001 |aLương Sĩ Cầm
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102000015thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào