thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 Ban
    Nhan đề: Bản hùng ca giữ biển /

DDC 895.922
Nhan đề Bản hùng ca giữ biển / Ma Văn Kháng, Trần Đăng Khoa, Lương Sĩ Cầm...
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 218tr. ; 21cm
Tùng thư Tổ quốc nơi đầu sóng
Tóm tắt Giới thiệu tuyển tập những bài viết về biển đảo quê hương
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102000015
00000952aam a22003018a 4500
00121752
0022
004B28D7A46-F6E2-4F29-9B4B-CFF70E2794E1
005202011170906
008160801s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786046974208|c55000 VNĐ
039|a20201117090606|bquyenntl|c20201112143149|dphuongttk|y20201112142851|zphuongttk
0410 |avie
044|avm
08204|223|a895.922|bBan
24500|aBản hùng ca giữ biển / |cMa Văn Kháng, Trần Đăng Khoa, Lương Sĩ Cầm...
260 |aH. : |bVăn học, |c2016
300 |a218tr. ; |c21cm
4900 |aTổ quốc nơi đầu sóng
520 |aGiới thiệu tuyển tập những bài viết về biển đảo quê hương
650 7|aVăn học hiện đại
651 7|aViệt Nam
655 7|aBài viết
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102000015
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/bảng hùng cathumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000015 Kho Sách tham khảo 895.922 Ban Sách tham khảo tiếng Việt 1