thông tin biểu ghi

DDC 306
Tác giả CN Phạm Quang Long
Nhan đề Chuyện quanh ta / Phạm Quang Long
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 378tr. ; 21cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Giới thiệu các bài viết thể hiện quan điểm sống của tác giả đặt ra nhiều vấn đề mang tính khái quát, lâu dài có tầm vóc quy mô và cả những ứng xử nhỏ trong phạm vi hẹp nhưng đầy đủ nội hàm của văn hoá như: thấm nhuần quan điểm lịch sử khi xử lý các vấn đề của văn hoá, một số nhận thức bước đầu về văn hoá giữ nước của ông cha, nghiên cứu văn hoá làng xã từ góc nhìn hiện đại...
Từ khóa Văn hoá
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Bài viết
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002938
00000000nam#a2200000ui#4500
00125515
0022
00419B8424E-05E7-494E-892D-D48C255B3A97
005202101131110
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045545430
039|a20210113111033|bquyenntl|y20210113081706|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306|bPH-L
100 |aPhạm Quang Long
245 |aChuyện quanh ta / |cPhạm Quang Long
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a378tr. ; |c21cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aGiới thiệu các bài viết thể hiện quan điểm sống của tác giả đặt ra nhiều vấn đề mang tính khái quát, lâu dài có tầm vóc quy mô và cả những ứng xử nhỏ trong phạm vi hẹp nhưng đầy đủ nội hàm của văn hoá như: thấm nhuần quan điểm lịch sử khi xử lý các vấn đề của văn hoá, một số nhận thức bước đầu về văn hoá giữ nước của ông cha, nghiên cứu văn hoá làng xã từ góc nhìn hiện đại...
653 |aVăn hoá
653 |aViệt Nam
653 |aBài viết
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002938
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002938thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002938 Kho Sách tham khảo 306 PH-L Sách tham khảo tiếng Việt 1