thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Tony Buổi Sáng
Nhan đề Cà phê cùng Tony : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả vật lý 266tr. : tranh vẽ ; 21cm.
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Bài viết
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003744
00000000nam#a2200000ui#4500
00127996
0022
0048A56CFF0-BFDA-4BBD-A23D-21E7E0FF1260
005202106100922
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786041097797|c86000 VNĐ
039|y20210610092203|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avie
082 |a895.922|bCap
100 |aTony Buổi Sáng
245 |aCà phê cùng Tony : |bTập bài viết / |cTony Buổi Sáng
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2017
300 |a266tr. : |btranh vẽ ; |c21cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
653 |aBài viết
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003744
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003744 Kho Sách tham khảo 895.922 Cap Sách tham khảo tiếng Việt 1