thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.3 NG-T
    Nhan đề: Giáo trình Cơ sở Tự nhiên và Xã hội /

DDC 372.3
Tác giả CN Nguyễn Thị Thấn
Nhan đề Giáo trình Cơ sở Tự nhiên và Xã hội / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang
Lần xuất bản In lần thứ 6
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 312tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa Phương pháp giảng dạy
Từ khóa Tự nhiên
Từ khóa Xã hội
Tác giả(bs) CN Đào Thị Hồng
Tác giả(bs) CN Tạ Đức Dũng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hà Giang
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002116-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00131487
0021
00433178C75-0526-4B61-B94B-326D417B8D29
005202211250952
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-373-246-7|c90000 VNĐ
039|a20221125095247|bhoangnh|y20221125084951|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Thấn
245 |aGiáo trình Cơ sở Tự nhiên và Xã hội / |cNguyễn Thị Thấn (ch.b.), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang
250 |aIn lần thứ 6
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a312tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTự nhiên
653 |aXã hội
700 |aĐào Thị Hồng
700 |aTạ Đức Dũng
700 |aTrần Thị Hà Giang
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002116-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002116thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002116 Kho Sách giáo trình 372.3 NG-T Sách giáo trình 1
2 101002117 Kho Sách giáo trình 372.3 NG-T Sách giáo trình 2