thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 NG-T
    Nhan đề: Tuyển tập Nguyễn Khắc Thứ :

DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Khắc Thứ
Nhan đề Tuyển tập Nguyễn Khắc Thứ : Truyện - Ký / Nguyễn Khắc Thứ; Châu La Việt tuyển chọn
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2022
Mô tả vật lý 711tr. ; 21cm.
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Truyện
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005168-70
00000000nam#a2200000ui#4500
00131667
0022
0042FD14068-CD0C-43C2-A571-288FDD411E3C
005202303200914
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786049991196
039|a20230320091425|bhoangnh|y20230320083033|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG-T
100 |aNguyễn Khắc Thứ
245 |aTuyển tập Nguyễn Khắc Thứ : |bTruyện - Ký / |cNguyễn Khắc Thứ; Châu La Việt tuyển chọn
260 |aH. : |bVăn học, |c2022
300 |a711tr. ; |c21cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện
653 |aViệt Nam
653|a
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005168-70
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005168thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005168 Kho Sách tham khảo 895.922 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005169 Kho Sách tham khảo 895.922 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005170 Kho Sách tham khảo 895.922 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3