thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 Quy
    Nhan đề: Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTK, UKVFTA và CPTPP

DDC 382
Nhan đề Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTK, UKVFTA và CPTPP
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 198tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002191
00000000nam#a2200000ui#4500
00132052
0021
004C75526EC-961A-4653-9063-761FBFE552AE
005202309120938
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621310
039|a20230912093830|bquyenntl|y20230911151936|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bQuy
245 |aQuy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTK, UKVFTA và CPTPP
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a198tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002191
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002191thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002191 Kho Sách giáo trình 382 Quy Sách giáo trình 1