thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 Tin
    Nhan đề: Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016-2020

DDC 382
Nhan đề Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016-2020
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 198tr. : minh họa ; 26cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Báo cáo
Từ khóa Xuất nhập khẩu
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002192
00000000nam#a2200000ui#4500
00132053
0021
004C8704D92-0AF1-4F45-8814-8C355C528DE2
005202309120938
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621280
039|a20230912093855|bquyenntl|y20230911151957|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bTin
245 |aTình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016-2020
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a198tr. : |bminh họa ; |c26cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương
653 |aViệt Nam
653 |aBáo cáo
653 |aXuất nhập khẩu
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002192
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002192thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002192 Kho Sách giáo trình 382 Tin Sách giáo trình 1