thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 Quy
    Nhan đề: Quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP

DDC 382
Nhan đề Quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 199tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002193
00000000nam#a2200000ui#4500
00132054
0021
00473AF886D-0DDB-4B59-AF4A-015997E11A4E
005202309120939
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621303
039|a20230912093932|bquyenntl|y20230911152219|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bQuy
245 |aQuy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a199tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002193
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002193thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002193 Kho Sách giáo trình 382 Quy Sách giáo trình 1