thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 Guo
    Nhan đề: Gương Bác sáng mãi đời ta :

DDC 895.922
Nhan đề Gương Bác sáng mãi đời ta : Những tác phẩm đạt giải cuộc thi sáng tác về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Tiền Giang, 2015
Mô tả vật lý 215tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa Đạo đức Hồ Chí Minh
Từ khóa Tác phẩm
Từ khóa Văn học hiện đại
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005207
00000000nam#a2200000ui#4500
00132056
0022
0048EF6A7D9-CFDB-45B9-97BD-29F6752812F0
005202309120941
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20230912094152|bquyenntl|y20230911153535|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bGuo
245 |aGương Bác sáng mãi đời ta : |bNhững tác phẩm đạt giải cuộc thi sáng tác về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
260 |aTiền Giang : |bTiền Giang, |c2015
300 |a215tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aĐạo đức Hồ Chí Minh
653 |aTác phẩm
653 |aVăn học hiện đại
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005207
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005207thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005207 Kho Sách tham khảo 895.922 Guo Sách tham khảo tiếng Việt 1