thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 394.2 TH-H
    Nhan đề: Phong tục ngày tết, nghi lễ đi chùa đầu năm & những điều bạn nên biết để đón tài lộc, gặp nhiều may mắn /

DDC 394.2
Tác giả CN Thanh Huệ
Nhan đề Phong tục ngày tết, nghi lễ đi chùa đầu năm & những điều bạn nên biết để đón tài lộc, gặp nhiều may mắn / Thanh Huệ, Kim Xuyến (biên soạn)
Thông tin xuất bản Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 414tr. : hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa Nghi lễ
Từ khóa Phong tục
Từ khóa Đi chùa
Tác giả(bs) CN Kim Xuyến
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102005209-10
00000000nam#a2200000ui#4500
00132058
0022
00409B7C0B9-E5A7-42C4-942A-FE307807329C
005202309131030
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c350.000đ
039|y20230913103036|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a394.2|bTH-H
100 |aThanh Huệ
245 |aPhong tục ngày tết, nghi lễ đi chùa đầu năm & những điều bạn nên biết để đón tài lộc, gặp nhiều may mắn / |cThanh Huệ, Kim Xuyến (biên soạn)
260 |bHồng Đức, |c2015
300 |a414tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
653 |aNghi lễ
653 |aPhong tục
653 |aĐi chùa
700 |aKim Xuyến|eĐồng biên soạn
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102005209-10
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005209 Kho Sách tham khảo 394.2 TH-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005210 Kho Sách tham khảo 394.2 TH-H Sách tham khảo tiếng Việt 2