thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 NG-H
    Nhan đề: Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên cặp vợ chồng thi sĩ đặc biệt :

DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Văn Hòa
Nhan đề Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên cặp vợ chồng thi sĩ đặc biệt : Chân dung và tiểu luận / Nguyễn Văn Hòa
Thông tin xuất bản H. : Hội nhà văn, 2023
Mô tả vật lý 255tr. ; 21cm.
Từ khóa Tiểu luận
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005335
00000000nam#a2200000ui#4500
00132138
0022
00456307C03-793E-4502-897B-BE6EEE38885D
005202310240854
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043911954|c179000 VNĐ
039|a20231024085410|bquyenntl|c20231018084434|dquyenntl|y20231016145852|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG-H
100 |aNguyễn Văn Hòa
245 |aNguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên cặp vợ chồng thi sĩ đặc biệt : |bChân dung và tiểu luận / |cNguyễn Văn Hòa
260 |aH. : |bHội nhà văn, |c2023
300 |a255tr. ; |c21cm.
653 |aTiểu luận
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005335
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005335thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005335 Kho Sách tham khảo 895.922 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1