thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 Nga
    Nhan đề: Ngân vang yêu thương trong thơ Trần Đỗ Liêm :

DDC 895.922
Nhan đề Ngân vang yêu thương trong thơ Trần Đỗ Liêm : Phê bình văn học / Hồ Thế Hà, Giang Nam, Văn Giá,...
Thông tin xuất bản H. : Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 204tr. ; 21cm.
Từ khóa Phê bình văn học
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005337
00000000nam#a2200000ui#4500
00132140
0022
004084BFB68-C5BD-43D3-8773-AB9B3CF00484
005202310240855
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043838039|c150000 VNĐ
039|a20231024085510|bquyenntl|c20231018084540|dquyenntl|y20231016150620|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNga
245 |aNgân vang yêu thương trong thơ Trần Đỗ Liêm : |bPhê bình văn học / |cHồ Thế Hà, Giang Nam, Văn Giá,...
260 |aH. : |bHội nhà văn, |c2022
300 |a204tr. ; |c21cm.
653 |aPhê bình văn học
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005337
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005337thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005337 Kho Sách tham khảo 895.922 Nga Sách tham khảo tiếng Việt 1