thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 649 Hom
    Nhan đề: Hôm nay chơi gì với con? - Hành trang cho tương lai :

DDC 649
Nhan đề Hôm nay chơi gì với con? - Hành trang cho tương lai : 52 hoạt động thể chất và STEAM
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 180tr. : minh họa ; 26cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện VietSTEM
Tóm tắt Giới thiệu 52 hoạt động thể chất và hoạt động STEAM, giúp các bậc cha mẹ hướng dẫn, đồng hành và dạy con các kỹ năng thực hành các hoạt động trải nghiệm như: Vượt chướng ngại vật, miếng ghép biến hình, nhanh tay nhanh mắt, mê cung số, nhảy dù, súng bắn, nhảy theo chỉ dẫn, con quay nắp chai, cối xay gió...
Từ khóa Hoạt động STEAM
Từ khóa Thể chất
Từ khóa Dạy con
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002853-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00135288
0021
0044CC8CF02-A792-4CE8-9AC2-51AFF834F7BD
005202404120935
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043617352|c385000 VNĐ
039|a20240412093532|bhoangnh|y20240409155226|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a649|bHom
245 |aHôm nay chơi gì với con? - Hành trang cho tương lai : |b52 hoạt động thể chất và STEAM
250 |aTái bản lần 3
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a180tr. : |bminh họa ; |c26cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện VietSTEM
520 |aGiới thiệu 52 hoạt động thể chất và hoạt động STEAM, giúp các bậc cha mẹ hướng dẫn, đồng hành và dạy con các kỹ năng thực hành các hoạt động trải nghiệm như: Vượt chướng ngại vật, miếng ghép biến hình, nhanh tay nhanh mắt, mê cung số, nhảy dù, súng bắn, nhảy theo chỉ dẫn, con quay nắp chai, cối xay gió...
653 |aHoạt động STEAM
653 |aThể chất
653 |aDạy con
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002853-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002853thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002853 Kho Sách giáo trình 649 Hom Sách giáo trình 1
2 101002854 Kho Sách giáo trình 649 Hom Sách giáo trình 2
3 101002855 Kho Sách giáo trình 649 Hom Sách giáo trình 3
4 101002856 Kho Sách giáo trình 649 Hom Sách giáo trình 4
5 101002857 Kho Sách giáo trình 649 Hom Sách giáo trình 5