thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 577 VO-T
    Nhan đề: Các hệ sinh thái biển - Chức năng hiện trạng sử dụng và những tác động /

DDC 577
Tác giả CN Võ Sĩ Tuấn
Nhan đề Các hệ sinh thái biển - Chức năng hiện trạng sử dụng và những tác động / Võ Sĩ Tuấn
Thông tin xuất bản Nha Trang, 2003
Mô tả vật lý 29tr. : minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Dự án khu bảo tồn biển Hòn Mun. Khóa tập huấn Quốc gia về Quản lý Khu bảo tồn biển
Từ khóa Biển
Từ khóa Hệ sinh thái
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135289
0022
004341022B3-5D5B-4F99-B4B3-FA944823C58B
005202404221026
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20240422102642|bquyenntl|y20240409155710|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a577|bVO-T
100 |aVõ Sĩ Tuấn
245 |aCác hệ sinh thái biển - Chức năng hiện trạng sử dụng và những tác động / |cVõ Sĩ Tuấn
260 |aNha Trang, |c2003
300 |a29tr. : |bminh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Dự án khu bảo tồn biển Hòn Mun. Khóa tập huấn Quốc gia về Quản lý Khu bảo tồn biển
653 |aBiển
653 |aHệ sinh thái
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/các hệ sinh thái biểnthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào