thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 639 NG-Đ
    Nhan đề: Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản :

DDC 639
Tác giả CN Nguyễn Kim Đường
Nhan đề Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản : Tài liệu dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các ngành thủy sản, chăn nuôi, chăn nuôi-thú y / Nguyễn Kim Đường
Thông tin xuất bản Vinh : Trường Đại học Vinh, 2007
Mô tả vật lý 295tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Di truyền
Từ khóa Chọn giống
Từ khóa Nuôi trồng thủy sản
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135290
0021
004160B2B95-EEF3-4167-9628-F8CA5232DDBB
005202404110821
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20240411082125|bquyenntl|y20240409160530|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a639|bNG-Đ
100 |aNguyễn Kim Đường
245 |aCơ sở di truyền chọn giống thủy sản : |bTài liệu dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các ngành thủy sản, chăn nuôi, chăn nuôi-thú y / |cNguyễn Kim Đường
260 |aVinh : |bTrường Đại học Vinh, |c2007
300 |a295tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aDi truyền
653 |aChọn giống
653 |aNuôi trồng thủy sản
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/cơ sở di truyền chọn giống thủy sản_nguyễn kim đườngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào