thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 363.7 LE-V
    Nhan đề: Con người và môi trường :

DDC 363.7
Tác giả CN Lê Thanh Vân
Nhan đề Con người và môi trường : Giáo trình đào tạo chính quy, tại chức, từ xa khoa Giáo dục mầm non / Lê Thanh Vân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản Đại học sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 140tr. ; cm.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Con người
Từ khóa Môi trường
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135294
0021
004C4645C3C-C17D-4165-98EA-B35993899A65
005202404110814
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240411081441|bquyenntl|y20240410140758|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a363.7|bLE-V
100 |aLê Thanh Vân
245 |aCon người và môi trường : |bGiáo trình đào tạo chính quy, tại chức, từ xa khoa Giáo dục mầm non / |cLê Thanh Vân
250 |aTái bản lần thứ 13
260 |bĐại học sư phạm, |c2013
300 |a140tr. ; |ccm.
653 |aGiáo trình
653 |aCon người
653 |aMôi trường
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/con người môi trường - lê thanh vânthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào