thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 639.3
    Nhan đề: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

DDC 639.3
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2004
Mô tả vật lý 66tr. : minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS)
Từ khóa Kỹ thuật nuôi
Từ khóa An toàn thực phẩm
Từ khóa Cá rô phi
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135298
0021
004EAFA3D53-AE8C-490D-B4F9-B0F4E914D0E9
005202404110809
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20240411080858|bquyenntl|c20240411075122|dquyenntl|y20240410143402|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a639.3
245 |aKỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2004
300 |a66tr. : |bminh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS)
653 |aKỹ thuật nuôi
653 |aAn toàn thực phẩm
653 |aCá rô phi
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào