thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 639.3 Kyt
    Nhan đề: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tra, cá ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

DDC 639.3
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tra, cá ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2004
Mô tả vật lý 79tr. : minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội nghề cá Việt Nam
Từ khóa Kỹ thuật nuôi
Từ khóa Cá ba sa
Từ khóa Cá tra
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135301
0021
0047789029B-A143-4946-9A70-07C15708CC35
005202404110809
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20240411080945|bquyenntl|y20240411075631|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avn
082 |a639.3|bKyt
245 |aKỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tra, cá ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2004
300 |a79tr. : |bminh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Hội nghề cá Việt Nam
653 |aKỹ thuật nuôi
653 |aCá ba sa
653 |aCá tra
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tra, cá ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào