thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 631.5 TR-T
    Nhan đề: Giáo trình chọn giống và công tác giống cây trồng /

DDC 631.5
Tác giả CN Trần Thượng Tuấn
Nhan đề Giáo trình chọn giống và công tác giống cây trồng / Trần Thượng Tuấn
Thông tin xuất bản Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 1992
Mô tả vật lý 227tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Cây trồng
Từ khóa Chọn giống
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135304
0021
004E615BE3A-BB31-4BCE-8DCE-65DC8B976CA4
005202404121033
008081223s1992 vm| vie
0091 0
039|a20240412103303|bquyenntl|y20240412101147|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avn
082 |a631.5|bTR-T
100 |aTrần Thượng Tuấn
245 |aGiáo trình chọn giống và công tác giống cây trồng / |cTrần Thượng Tuấn
260 |aCần Thơ : |bTrường Đại học Cần Thơ, |c1992
300 |a227tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aGiáo trình
653 |aCây trồng
653 |aChọn giống
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/chọn giống và công tác giống cây trổngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào