thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 364.1 Tut
    Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay :

DDC 364.1
Tác giả CN Lê Thị Lan
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay : Sách tham khảo / Lê Thị Lan, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Bích,..(ch.b.)
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2024
Mô tả vật lý 164tr. ; 19cm.
Từ khóa Phòng, chống tham nhũng
Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa Sách tham khảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Hiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Bích
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005540
00000000nam#a2200000ui#4500
00138490
0022
00452C9E1C7-099F-4011-80F5-09BFB24BD240
005202406061016
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786044891392|c109.000vnđ
039|a20240606101658|bquyenntl|c20240605151412|dhoangnh|y20240605150609|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364.1|bTut
100 |aLê Thị Lan
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay : |bSách tham khảo / |cLê Thị Lan, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Bích,..(ch.b.)
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2024
300 |a164tr. ; |c19cm.
653 |aPhòng, chống tham nhũng
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aSách tham khảo
700 |aNguyễn Thị Thu Hà|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Trung Hiếu|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Thị Ngọc Bích|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005540
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005540thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005540 Kho Sách tham khảo 364.1 Tut Sách tham khảo tiếng Việt 1