thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 Gia
    Nhan đề: Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay :

DDC 335.4346
Tác giả CN Phạm Trường Nam
Nhan đề Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Phạm Trường Nam, Nguyễn Diệp Minh Thy, Trần Ngọc Quý,...(ch.b.),....
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2023
Mô tả vật lý 221tr. ; 19cm.
Từ khóa Công tác dân vận
Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa Sách tham khảo
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Quý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Hiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Diệp Minh Thy
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005541
00000000nam#a2200000ui#4500
00138491
0022
0049FFD37DB-F3D4-45DF-9AB1-F7524D79EF3C
005202406061017
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043996081|c99.000vnđ
039|a20240606101759|bquyenntl|y20240605151314|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bGia
100 |aPhạm Trường Nam
245 |aGiá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay : |bSách tham khảo / |cPhạm Trường Nam, Nguyễn Diệp Minh Thy, Trần Ngọc Quý,...(ch.b.),....
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2023
300 |a221tr. ; |c19cm.
653 |aCông tác dân vận
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aSách tham khảo
700 |aTrần Ngọc Quý|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Trung Hiếu|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Diệp Minh Thy|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005541
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005541thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005541 Kho Sách tham khảo 335.4346 Gia Sách tham khảo tiếng Việt 1