Ngày đăng bài: 21/05/2020 20:13
Lượt xem: 2362
Định hướng phát triển

Xây dựng và phát triển TT TT-TV Trường Đại học Tiền Giang theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với nguồn lực thông tin mạnh, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phong phú, tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, đảm bảo chất lượng, phục vụ hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Tiền Giang cũng như đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng trong học tập và nghiên cứu; Đẩy mạnh và phát triển hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin - thư viện, mở rộng liên kết chia sẻ với các cơ quan thông tin - thư viện, góp phần mở rộng quan hệ, trao đổi thông tin với các trường đại học tiên tiến trong nước và quốc tế.