Kế hoạch về việc tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.

Kế hoạch về việc tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thông báo về việc nộp học phí, lệ phí online từ năm 2022

Trường Đại học Tiền Giang thông báo về việc nộp học phí, lệ phí online từ năm 2022.

Thông báo vv lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI năm học 2021-2022

Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt bổ sung năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt bổ sung năm học 2021-2022