Ngày đăng bài: 12/03/2020 11:10
Lượt xem: 932
Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024

29-02-2020

Sáng ngày 28/2/2020, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. TS. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì phiên họp.

TS. Nguyễn Viết Thịnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3

Các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang thảo luận 

Tại phiên họp lần này, các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang đã tiến hành trao đổi, thảo luận, nghiêm túc và đã nhất trí đi đến quyết nghị những vấn đề cơ bản như: Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang; Quyết định về việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang; Quyết định về Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đề án tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học trình độ đại học và cao đẳng Sư phạm năm 2020; Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang; Báo cáo Kế hoạch tiến độ xây dựng đề án tổ chức bộ máy Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2020 – 2025...

Các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

PGS. TS. Võ Ngọc Hà phát biểu tại kỳ họp thứ 3

Kết thúc kỳ họp, TS. Nguyễn Viết Thịnh đã tóm lược nội dung và kết quả làm việc của kỳ họp lần thứ 3. Những nội dung được thảo luận tại kỳ họp đã nhận được sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng trường. Đồng thời, TS. Nguyễn Viết Thịnh đánh giá cao tinh thần làm việc và những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng trường. TS. Nguyễn Viết Thịnh đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung của phiên họp lần này đã đề ra.

VĨNH SƠN