Ngày đăng bài: 28/12/2021 15:22
Lượt xem: 886
Kiểm tra điều kiện tự chủ trong giảng dạy Quốc phòng và An ninh
Ngày 25/12/2021, Đoàn kiểm tra điều kiện tự chủ trong công tác giảng dạy giáo dục Quốc phòng và An ninh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng đã đến làm việc tại Trường Đại học Tiền Giang.

Ngày 25/12/2021, Đoàn kiểm tra điều kiện tự chủ trong công tác giảng dạy giáo dục Quốc phòng và An ninh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng đã đến làm việc tại Trường Đại học Tiền Giang.

Tới và làm việc tại Trường Đại học Tiền Giang có: Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban Thư ký Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương (Trưởng đoàn); Thiếu tướng Lương Quang Cương - Phó Cục Trưởng, Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Quốc Phòng (Phó trưởng đoàn); Đại tá Nguyễn Ngọc Hùng - Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục quốc phòng, Cục Dân quân tự vệ; Đại tá Phạm Quang Hiệp - Chuyên viên cao cấp, Vụ Giáo dục quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Trường Đại học Tiền Giang có: PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể giảng viên bộ môn Giáo dục Quốc và An ninh phòng.

Giáo dục Quốc phòng và An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng của Đảng, qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cần thiết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn của dân tộc cho sinh viên đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chình vì vậy, Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quốc phòng và An ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Tiền Giang đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác giảng dạy, học tập môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường theo từng năm học; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị, đề xuất của nhà trường đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng. Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường, bãi tập, nơi ăn ở tập trung của sinh viên trong các đợt giảng dạy, học tập, huấn luyện của nhà trường.

VĨNH SƠN