Ngày đăng bài: 21/05/2020 18:18
Lượt xem: 7430
Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Thông tin – Thư viện hiện có 14 viên chức (Ban Giám đốc: 2, Tổ Công tác Thư viện: 5, Tổ Thông tin truyền thông: 2 và Tổ quản trị phần mềm: 5)

 

+ Trung tâm Thông tin – Thư viện có 14 viên chức (Ban Giám đốc: 2, Tổ Công tác Thư viện: 5, Tổ Thông tin truyền thông: 2 và Tổ quản trị phần mềm: 5)

+ Thư viện có nguồn tài liệu phong phú, đa dạng bao gồm: 1.448.884 tài liệu số (http:thuvienso.tgu.edu.vn) và tài liệu bản in với 23.574 tên sách / 113.322 bản sách; 42 tên báo, tạp chí; 156 đĩa CD-Rom; 419 tên Luận văn, Luận án; 174 tên tài liệu giảng dạy các học phần của các khoa đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và giải trí của bạn đọc.

+ Trung tâm có các phòng chức năng phục vụ bạn đọc tại tất cả các cơ sở của trường, sách được tổ chức dưới dạng kho mở, phục vụ chuyên ngành và ba phòng internet với 30 máy phục vụ việc truy cập internet và đăng ký học phần. Đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ nghiệp vụ cao, hòa nhã, tận tâm phục vụ.