Ngày đăng bài: 21/05/2020 20:13
Lượt xem: 2490
Tài nguyên dịch vụ
Nguồn tài nguyên học tập của Thư viện rất đa dạng, bao gồm sách, báo, tạp chí, băng đĩa, luận văn, luận án, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu điện tử… có nội dung phù hợp với các chuyên ngành đang được đào tạo tại trường.

Tài nguyên thông tin:

Nguồn tài nguyên học tập của Thư viện rất đa dạng, bao gồm sách, báo, tạp chí, băng đĩa, luận văn, luận án, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu điện tử… có nội dung phù hợp với các chuyên ngành đang được đào tạo tại trường.

Tài liệu dạng giấy: Hiện tại, Thư viện có  22.612 tên sách với 109.702 bản sách giáo trình và tài liệu tham khảo chuyên ngành. Trong đó có 186 tên sách với 232 bản sách giáo trình và sách tham khảo chuyên ngành bằng tiếng Anh của các ngành đào tạo cùng với sách học ngoại ngữ. Đồng thời, Thư viện còn lưu giữ các luận văn thạc sĩ, kỷ yếu hội nghị khoa học trong và ngoài nước, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Bên cạnh đó, Thư viện đã mua và nhận tặng số lượng lớn giáo trình và tài liệu chuyên ngành khoa học kỹ thuật của World Scientific tại Singapore (691 bản sách thuộc nhiều chuyên ngành với tổng giá trị hơn 1,8 tỉ đồng). Hàng năm, Thư viện còn phát triển thêm số lượng đầu sách, tạp chí theo quy mô đào tạo.

Tài liệu số: Ngoài nguồn tài liệu dạng giấy, sinh viên và viên chức của trường có thể khai thác qua mạng nội bộ (lib.tgu.edu.vn) nguồn tài nguyên điện tử mà TT TT-TV đã thu thập và xử lý, bao gồm: tài liệu do Trung tâm thực hiện số hóa và tài liệu do nhà trường mua quyền truy cập đến cơ sở dữ liệu tài liệu số (http://thuvienso.tgu.edu.vn/), nhằm giúp cho bạn đoc có thêm nguồn tài liệu đa dạng, phong phú phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Cơ sở dữ liệu:

+ Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary: chứa đựng hàng nghìn sách điện tử, chương sách, báo, tạp chí, bảng biểu và đồ thị. Cấp 100% tài khoản sử dụng cho VC và  SV.

+ Cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên ngành Khoa học và Công nghệ: tập hợp hơn 190.000 các bài nghiên cứu ở hầu hết các ngành được đăng trên các tạp chí trong nước. Hỗ trợ tham khảo trong công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, được cập nhật hàng ngày. Cấp 100% tài khoản sử dụng cho VC và SV.