Ngày đăng bài: 23/11/2023 08:50
Lượt xem: 272
Hội thảo, tập huấn về “Thực thi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam”
Ngày 03/11, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam (VILASAL) và Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số tổ chức Hội thảo, tập huấn về “Thực thi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam”.

Tham dự chương trình có ông Trần Giang Khuê, Trưởng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Trần Thị Hồng Xiêm, ThS. Trần Thị Hồng Xiêm, Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam, Giám đốc Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; Ông Hoàng Dũng, Phó Viện trưởng, Giám đốc Công ty tư vấn và tích hợp Công nghệ D&L. Về phía Trường Đại học Đồng Tháp có TS. Hồ Văn Thống Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Trần Thị Kim Trang, Giám đốc Trung tâm học liệu Lê Vũ Hùng; TS. Lê Văn Tùng, Trưởng Khoa Khoa học xã hội - nghệ thuật và nhân văn, cùng các    viên chức quản lý và viên chức làm công tác tại thư viện.

TS. Hồ Văn Thống Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu trong chương trình

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm, Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam, Giám đốc Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu trong chương trình.

Chương trình giúp cho thư viện các trường đại học, cao đẳng được cập nhật những sửa đổi, bổ sung mới từ Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2022 và Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Chương trình tập huấn

Các báo cáo tham luận trong chương trình xoay quanh nội dung về thực thi Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các chia sẻ về tình hình thực thi Luật Sở hữu trí tuệ,  nội dung được cập nhật của các trường đại học, cao đẳng như: Thực thi quyền tác giả trong chuyển đổi số ngành Thư viện; Một số giải pháp khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở vào quá trình dạy học; Quản lý rủi ro vi phạm dạy học và nghiên cứu: cách tiếp cận tại Đại học RMIT; Các phương thức liên kết, chia sẻ tài nguyên số để tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ và khả thi trong điều kiện Việt Nam hiện nay; L'ima DRM - Giải pháp quản lý bản quyền số…

Đồng thời, chương trình là cơ hội giúp nâng cao, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thư viện các trường đại học, cao đẳng. Mở rộng hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ người sử dụng giữa các thư viện.

Các đại biểu nhận giấy chứng nhận và chụp ảnh lưu niệm.

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1785&idmn=0