thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.12 ĐI-T
    Nhan đề: Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non :
DDC 372.12
Tác giả CN Đinh Kim Thoa
Nhan đề Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non :Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /Đinh Thị Kim Thoa
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 198 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhĐI-T(17): SP007212-20, SP024925, SP034916-7, SP034991, SP035167-70
00000000nam a2200000 a 4500
00112706
0021
004TVL110013021
008111013s2008 vm| vie
0091 0
039|y20111013134700|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a372.12|bĐI-T
1001|aĐinh Kim Thoa
24500|aGiáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non :|bDành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /|cĐinh Thị Kim Thoa
260|aH. :|bGiáo dục,|c2008
300|a198 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cĐI-T|j(17): SP007212-20, SP024925, SP034916-7, SP034991, SP035167-70
890|a17|b13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SP007212 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 1
2 SP007213 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 2 Hạn trả:03-10-2020
3 SP007214 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 3
4 SP007215 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 4
5 SP007216 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 5
6 SP007217 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 6
7 SP007218 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 7 Hạn trả:09-10-2020
8 SP007219 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 8
9 SP007220 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 9
10 SP024925 Kho Sách giáo trình 372.12 ĐI-T Sách giáo trình 10