thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 572.8 PH-S
    Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử /

DDC 572.8
Tác giả CN Phạm Hồng Sơn
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử / Phạm Hồng Sơn
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2006
Mô tả vật lý 170tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Từ khóa Sinh học phân tử
Từ khóa Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135342
0022
004510FCCC5-D8BE-42CD-A45F-97C1A98B9973
005202405031452
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20240503145158|bquyenntl|y20240502145428|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a572.8|bPH-S
100 |aPhạm Hồng Sơn
245 |aGiáo trình Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử / |cPhạm Hồng Sơn
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2006
300 |a170tr. : |bbảng, hình vẽ ; |ccm.
653 |aSinh học phân tử
653 |aGiáo trình
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/60413-giáo trình kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử - phạm hồng sơn_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào